ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายแสนศักดิ์ มีสิทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชศธภ.6 สำนักปลัด
2นางรัชนี จุลนวลเคียงศิริลาออกจากราชการ 
3นายมนูญ สมวงศ์บ้านเขาวังทองลาออกจากราชการ 
4นางบุญรวม หนูทองบ้านในเขียว 2ลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 10/06/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4