ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายแสนศักดิ์ มีสิทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชศธภ.6 สำนักปลัด
2นางรัชนี จุลนวลเคียงศิริลาออกจากราชการ 
3นายมนูญ สมวงศ์บ้านเขาวังทองลาออกจากราชการ 
4นางบุญรวม หนูทองบ้านในเขียว 2ลาออกจากราชการ