ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวิรัตน์ ไกรแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
2นางสาวกรรณิการ์ เชื้อเอี่ยมบ้านปากเจาโรงเรียนสารภีอุทิศ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
3นางสิริวรรณ มณีโชติวัดจอมทองโรงเรียนวังหินวิทยาคม อ.บางขัน สพม.12