ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์บ้านสะพานหันสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1