ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสราวุธ แรกรุ่นราชประชานุเคราะห์ 8โรงเรียนวัดควนเคร็ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3