ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวธิดารัตน์ ทองนุ่นบ้านน้ำขาวโรงเรียนวัดเขาพระ อ.รัษฎา สพป.ตรัง เขต 2
2นางสาวอิลฮัม อาลีบ้านห้วยทรายทองบ้านทุ่งครก อ.จะนะ สพป.สงขลา เขต 3
3นายวุฒิไกร หมาดโหยดบ้านปราบราษฏร์อุทิศโรงเรียนบ้านนาจวก อ.เทพา สพป.สงขลา 3