ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุธาวรรณ หัสนันท์วัดสระประดิษฐ์โรงเรียนบ้านทอนครน สพป.พัทลุง เขต 2